top of page

Гергана Никифорова

Аз съм Гергана Никифорова и съм иконописец и реставратор. Открих истинското си призвание по време на обучението си в Националната Художествена Академия, където завърших  специалността "Реставрация и консервация" . Моята основна сфера на рисуване е иконописта във византийски стил, в която област работя вече повече от 15 години - изработка на домашни икони и цели църковни иконостаси.

През 2012 год. съм вписана от Министерството на Културата на Република България в публичния регистър за реставрация, консервация и опазване на културни ценности.  Заедно с Румен Божинов и Катерина Димитрова (иконописец), сме съдържатели на две художетвени галерии –Галерия “Ликин“ в гр.Сандански и Галерия „Ликина“ в гр.София.

52203279314852-img4234jpg.jpg
Contact
roumen_bojinov_bg.jpg

Румен Божинов

Румен Божинов – Ликин е роден през 1954г. в гр. Сандански. Повече от 40 години неговият живот е неразривно свързан с изобразителното изкуство (кавалетно и монументално).  През 1985г. завършва изящния факултет на НХА „Николай Павлович” със специалност изкуствознание. Съчетаването на теория и практика го оформя като художник с широк поглед и богата технологична култура, което му позволява да навлезе уверено в професионалната си кариера. Авторът често съчетава различни техники и материали, като всеки носи собствен характер и придава на творбата своето уникално звучене. В колоритно отношение се движи в широк диапазон от спокойните земни цветове (охра, жълто, зелено) до активни варианти на синьо, оранжево и червено, лирично или динамично съпоставими едни на други. В така едро оформена стилова рамка, авторът разгръща едно пестеливо повествование базирано върху разнообразни теми и сюжети. Започвайки от натюрморта, пейзажа и женската фигура се стига до теми наситени с елементи от класическата иконография и фолклор, предадени чрез една по-абстрактна пластична словесност, позволяваща един по-широк прочит и многообразие при идейното възприемане.

Изложби:

Има над 30 самостоятелни изложби и множество участия в колективни изложби.

Награди:

1985г. получава награда на националния музей за декоративни изкуства при участието си в VII-та младежка национална изложба.

1996г. печели І-ва награда за пластични изкуства на годишната регионална изложба „Струма”.

2004г. получава медал от Президента на Република България за приноси в сферата на културата и изкуството.

Ателие - галерия Ликина , София

atelie_sofia.jpg

Ателие-галерия Ликин, Сандански

atelie_sandanski.JPG
bottom of page